Nasza oferta

  • dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej (import, eksport)
  • tranzyt
  • przeładunki w tranzycie
  • składanie zabezpieczenia na poczet długu celnego w procedurze dopuszczenia do obrotu
  • wypełnianie karnetów TIR, CMR
  • wystawianie i legalizacja dokumentów EUR.1, ATR, FORM A oraz świadectw pochodzenia
  • INTRASTAT
  • Sanepid
  • IJHAR-S
  • wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne w sprawach celnych